Touring via Shell

Plakat

Touring via Shell

1960
Gestaltung:

Erik Bruun (FI, geboren 1926)

Druckerei:

Zeiler AG, Köniz, CH (1930 - 2012)

Offset
127 x 90 cm
Archivnummer: 28-0652
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Konsumplakat