Gosudarstvennoe izdatel'stvo izobrazitel'nych iskusstv, IZOGIZ, Moskau / Leningrad, SU

Gosudarstvennoe izdatel'stvo izobrazitel'nych iskusstv, IZOGIZ, Moskau / Leningrad, SU

Abkürzung/Namenskurzform:
  • IZOGIZ
anderer Name:
  • Staatsverlag für bildende Kunst
  • Staatsverlag für bildende Künste