L'huile Aeroshell - Pour moteurs à haut rendement

Plakat

L'huile Aeroshell - Pour moteurs à haut rendement

ca. 1932
Gestaltung:

Francis Bernard (FR, 1900 - 1979)

Tiefdruck, Buchdruck
115,5 x 77,5 cm
Archivnummer: 01-0832
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Konsumplakat
Stichworte