Grand bal costumé - Töpffer - au musée - Musée d'art et d'histoire

Plakat

Grand bal costumé - Töpffer - au musée - Musée d'art et d'histoire

ca. 1996
Siebdruck
99,5 x 68 cm
Archivnummer: 00-0949
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Kultur- und Veranstaltungsplakat