Projet constitutionnel sur le routier réseau Oui

Plakat

Projet constitutionnel sur le routier réseau Oui

1959
Offset
127 x 90 cm
Archivnummer: 28-0902
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Politisches Plakat