Pantène - La première lotion capillaire vitaminée

Plakat

Pantène - La première lotion capillaire vitaminée

1945
Gestaltung:

Herbert Leupin (CH, 1916 - 1999)

AuftraggeberIn:

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel, CH (gegründet 1896)

Druckerei:

Wassermann AG, Basel, CH (1897 - 2003)

Lithografie
128 x 90 cm
Archivnummer: 48-0297
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Konsumplakat