A la Bodiniére - Exposition de l'eouvre dessiné et peint de T. A. Steinlen

Plakat

A la Bodiniére - Exposition de l'eouvre dessiné et peint de T. A. Steinlen

1894
Gestaltung:

Théophile-Alexandre Steinlen (CH, 1859 - 1923)

Lithografie
60 x 83 cm
Archivnummer: 59-1452
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Kultur- und Veranstaltungsplakat