Encore une hausse? Non à l'impôt chômage - Liberté humaine - Justice social - Radical

Plakat

Encore une hausse? Non à l'impôt chômage - Liberté humaine - Justice social - Radical

1994
Gestaltung:

anonym

Druckerei:

unbekannt

HerausgeberIn:

Bernard Lescaze

Siebdruck
128 x 90,5 cm
Archivnummer: 68-0245
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Politisches Plakat