Apartied - South Africa - Mans Gross Violation of Human Rights

Plakat

Apartied - South Africa - Mans Gross Violation of Human Rights

1979
Gestaltung:

Paul Peter Piech (US, 1920 - 1996)

AuftraggeberIn:

Paul Peter Piech (US, 1920 - 1996)

Druckerei:

unbekannt

Linoldruck; Tonpapier
100,5 x 61 cm
Archivnummer: 38-0753
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Politisches Plakat