Salon de Mai - Musée d'art moderne de la ville de Paris

Plakat

Salon de Mai - Musée d'art moderne de la ville de Paris

1958
Gestaltung:

Max Ernst (DE, 1891 - 1976)

Druckerei:

Mourlot Imprimerie, Paris, FR (gegründet 1914)

Lithografie
67 x 45 cm
Archivnummer: 48-0538
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Kultur- und Veranstaltungsplakat